Milletlerarası Anlaşma  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

 
KABUL TARİHİ : 05/06/1997
KANUN NO : 4267
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/06/1997
RESMİ G. NO : 23016
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :
ANLAŞMA METNİ