Milletlerarası Sözleşmeler  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 17/07/1997
KANUN NO : 4288
 
RESMİG.TARİHİ : 26/07/1997
RESMİ G. NO : 23061
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ