4288 Sayılı Kanun
 
4288 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde-1 15 Mart 1995 tarihinde Tirana'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur 

            Madde- 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

            Madde- 3 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.