İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN 
  
KABUL TARİHİ : 18/02/1998
KANUN NO : 4341
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/02/1998
RESMİ G. NO : 23266
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Geçici Madde 1 :
Madde  7 : 
Madde  8 :