Belediye ve İmar Mevzuatı
 
 
MERA KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 25/02/1998
KANUN NO : 4342
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/02/1998
RESMİ G. NO : 23272
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ  
Madde 2 : KAPSAM  
Madde 3 : TANIMLAR 
İKİNCİ BÖLÜM 
UYGULAMA 
Madde   4 : MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN HUKUKİ DURUMU  
Madde   5 : MERA, YAYLAK VE KIŞLAK OLARAK TAHSİS EDİLECEK YERLER 
Madde   6 : KOMİSYON VE TEKNİK EKİPLER 
Madde   7 : DUYURU  
Madde   8 : TESPİT VE TAHSİSTEN ÖNCE YAPILACAK İŞLER 
Madde   9 : TESPİT VE TAHDİT ÇALIŞMALARI 
Madde 10 : ÖZEL SİCİLE KAYIT 
Madde 11 : TAHSİS İÇİN İHTİYAÇ TESPİTİ 
Madde 12 : TAHSİS KARARI  
Madde 13 : TAHSİS KARARININ TEBLİĞİ, İLANI, İTİRAZI VE KÜTÜĞE KAYIT
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TAHSİS AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde 14 : TAHSİS AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ  
Madde 15 : TAHSİS KARARINDA DEĞİŞİKLİK  
Madde 16 : ZİLYEDLİK YOLUYLA YAPILMIŞ OLAN TESCİLLER 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN KORUNMA, BAKIM VE ISLAHI
Madde 17 : SINIRLARIN İŞARETLENMESİ  
Madde 18 : MERA ARAŞTIRMA BÖLÜMLERİNİN KURULMASI  
Madde 19 : MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARIN KORUNMASI  
Madde 20 : İNŞAAT YASAĞI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 21 : MERA, YAYLAK VE KIŞLAK İDDİASININ İSPATI 
Madde 22 : YARARLANMA HAKKI VE KAPSAMI  
Madde 23 : AŞIRI OTLATMANIN ÖNLENMESİ 
Madde 24 : SONRADAN YERLEŞENLERLE YENİ AİLELERİN YARARLANMA HAKKI 
Madde 25 : İHTİYAÇ FAZLASI ÜRÜNLERİN SATILMASI 
Madde 26 : MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLARDAN YARARLANANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Madde 27 : YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENLER 
Madde 28 : ORMAN BÖLGELERİNDEN YARARLANMA 
Madde 29 : SINIR DEĞİŞİKLİĞİ 
Madde 30 : FON KURULMASI  
Madde 31 : YÖNETMELİK
ALTINCI BÖLÜM 
DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 32 :  
Madde 33 :  
Madde 34 :  
Madde 35 :  
Madde 36 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
YEDİNCİ BÖLÜM 
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Madde 37 : YÜRÜRLÜK  
Madde 38 : YÜRÜTME