Milletlerarası Sözleşmeler  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA SINIR SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 10/03/1998
KANUN NO : 4353
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/03/1998
RESMİ G. NO : 23285
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 38
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ