İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 0104/1998
KANUN NO : 4356
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/04/1998
RESMİ G. NO : 23307
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :