Milletleraraası Anlaşma  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA RUS DOĞAL GAZININ KARADENİZ ALTINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKİYATINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 

  

            Madde 1.- 15 Aralık 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyeti'ne Sevkiyatına İlişkin Anlaşma"nın  
onaylanması uygun bulunmuştur.  

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.