vergi mevzuatı
 
 
VERGİ USUL KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÜLÜ HAKKINDA  KANUN, GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, KATMA  DEĞER VERGİSİ  KANUNU, GİDER VERGİLERİ KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, MOTORLU TAŞITLAR  VERGİSİ KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, 3505 SAYILI KANUN, KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA  KANUN, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU, 1318 VE 4208 SAYILI  KANUNLAR İLE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  
KABUL TARİHİ : 22.07.1998
KANUN NO : 4369
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/07/1998
RESMİ G. NO : 23417-Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde   1 :    
Madde   2 :   
Madde   3 :   
Madde   4 :   
Madde   5 :   
Madde   6 :     
Madde   7 :     
Madde   8 :    
Madde   9 :    
Madde 10 :  
Madde 11 :   
Madde 12 :     
Madde 13 :     
Madde 14 :    
Madde 15 :     
Madde 16 :   
Madde 17 :   
Madde 18 :     
Madde 19 :     
Madde 20 :
İKİNCİ BÖLÜM 
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 21 :    
Madde 22 :    
Madde 23 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 24 :    
Madde 25 :    
Madde 26 :    
Madde 27 :   
Madde 28 :    
Madde 29 :   
Madde 30 :  
Madde 31 :   
Madde 32 :    
Madde 33 :    
Madde 34 :   
Madde 35 :    
Madde 36 :    
Madde 37 :    
Madde 38 :    
Madde 39 :    
Madde 40 :    
Madde 41 :    
Madde 42 :    
Madde 43 :    
Madde 44 :  
Madde 45 :    
Madde 46 :    
Madde 47 :    
Madde 48 :    
Madde 49 :  
Madde 50 :   
Madde 51 :    
Madde 52 :  
Madde 53 :  
Madde 54 :
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 55 :  
Madde 56 :  
Madde 57 :  
Madde 58 : 
BEŞİNCİ BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER KURULUŞLAR
Madde 59 :  
Madde 60 :  
Madde 61 :   
Madde 62 :
ALTINCI BÖLÜM 
GİDER VERGİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 63 :  
Madde 64 :
YEDİNCİ BÖLÜM 
EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 65 :  
Madde 66 :  
Madde 67 :  
Madde 68 .  
Madde 69 :  
Madde 70 :
SEKİZİNCİ BÖLÜM
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 71 :  
Madde 72 :  
Madde 73 :  
Madde 74 :   
Madde 75 :
DOKUZUNCU BÖLÜM
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 76 :
ONUNCU BÖLÜM
DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 77 :
ONBİRİNCİ BÖLÜM
HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 78 :
ONİKİNCİ BÖLÜM
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLER
Madde 79 :  
Madde 80 :
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞİŞTİRLEN İBARELER
Madde 81 :
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 82 :KALDIRILAN HÜKÜMLER
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
178 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Madde 83 :  
Madde 84 :   
Madde 85 :  
Madde 86 : YÜRÜRLÜK  
Madde 87 : YÜRÜTME