Milletler Arası Anlaşmalar
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1 - 28 Ocak 1998 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2 - Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.