Milletlerarası Sözleşmeler  
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 28/07/1998
KANUN NO : 4371
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/07/1998
RESMİ G. NO : 23419
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ