Milletlerarası Anlaşmalar
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1 - 26 Şubat 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticaret ve Ekonomik işbirliği anlaşması" nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2 - Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.