Milletlerarası Anlaşmalar
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

            Madde  1- 11 Temmuz 1998 tarihinde Sofya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın Onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2 - Söz konusu anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

            Madde 3 - Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.