İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 İŞ KANUNU, İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 572 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 21/10/1998
KANUN NO : 4382
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/10/1998
RESMİ G. NO : 23503
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 37
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : 
Madde 3 : 
Madde 4 :    
Madde 5 : 
Madde 6 :