Anayasa Mevzuatı  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 143 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞİTİLMESİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 18/06/1999
KANUN NO : 4388
 
RESMİ G.TARİHİ : 18/06/1999
RESMİ G. NO : 23729 Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :