BANKA VE KAMBİYO MEVZUATI
 
 
BANKALAR KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 18/06/1999
KANUN NO : 4389
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/06/1999
RESMİ G. NO : 23734
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde  2 : TANIMLAR
Madde  3 : BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Madde  4 : KURUM BAŞKANLIĞI VE HİZMET BİRİMLERİ
Madde  5 : BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI
Madde  6 : KURUM ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK VE MALİ HAKLARI, KURUMUN BÜTÇESİ
Madde  7 : BANKALARIN KURULUŞLARI VE FAALİYETE GEÇME ESASLARI
Madde  8 : BANKALARIN ANASÖZLEŞME VE ORTAK DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde  9 : BANKALARIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI
Madde 10 : MEVDUATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 11 : GENEL KREDİ SINIRLARI, İŞTİRAKLERİE VE MENSUPLARA KREDİ
Madde 12 : İŞTİRAKLER, EMTİA TİCARETİ YASAĞI VE GAYRİMENKUL ÜZERİNE İŞLEMLER
Madde 13 : HESAP VE KAYIT DÜZENİ
Madde 14 : DENETLEMELER SONUCUNDA ALINACAK TEDBİRLER
Madde 15 : TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
Madde 16 : BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL İZNİNİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI
Madde 17 : ŞAHSİ SORUMLULUK
Madde 18 : BANKALARIN DEVİR, BİRLEŞME VE TASFİYESİ
Madde 19 : TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Madde 20 : DİĞER HÜKÜMLER
Madde 21 : İDARİ SUÇ VE CEZALAR
Madde 22 : ADLİ SUÇ VE CEZALAR
Madde 23 : DİĞER KANUNLARA AYKIRILIKLAR
Madde 24 : KOVUŞTURMA USULÜ VE PARA CEZAALRININ TAHSİLİ
Madde 25 : KALDIRILAN VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Madde 26 : YÜRÜRLÜK
Madde 27 : YÜRÜTME