Milletlerarası Sözleşme
 
 
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 23/06/1999
KANUN NO : 4392
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/06/1999
RESMİ G. NO : 23736 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :