Milletlerarası Sözleşme  
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


                            Kanun No. 4392 Kabul Tarihi: 23.6.1999 

            Madde 1 - 5 Haziran 1998 tarihinde Yalta'da imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.