BÜTÇE MEVZUATI
 
 
1999 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 29/06/1999
KANUN NO : 4393
 
RESMİG.TARİHİ : 30.06.1999 
RESMİ G. NO : 23741 (Mük)
 
DÜSTUR NO :  TERTİP 5
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
GİDER, GELİR VE DENGE
Madde   1 : GİDER BÜTÇESİ 
Madde   2 : GELİR BÜTÇESİ 
Madde   3 : DENGE
İKİNCİ BÖLÜM 
MALİ POLİTİKAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde   4 : BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL 
Madde   5 : AYRINTILI HARCAMA PROGRAMLARI VE ÖDENEKLERİN KULLANIMI 
Madde   6 : KAMU KURULUŞLARININ GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİ 
Madde   7 : KAMU HAZNEDARLIĞININ YÜRÜTÜLMESİ 
Madde   8 : GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER 
Madde   9 : DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ 
Madde 10 : YATIRIM HARCAMALARI 
Madde 11 : 4046 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DIŞINDAKİ ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 
Madde 12 : KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI 
Madde 13 : RESMİ TAŞITLAR 
Madde 14 : HASTANE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ 
Madde 15 : DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR İLE VAKIF VE DERNEKLERİN 
                  DENETİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BÜTÇE UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 16 : BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER 
Madde 17 : BAĞLI CETVELLER 
Madde 18 : YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI 
Madde 19 : AKTARMA 
Madde 20 : POSTA GİDERLERİ 
Madde 21 : GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Madde 22 : 4306 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI 
Madde 23 : SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU 
Madde 24 : TRANSFERİ MÜMKÜN OLMAYAN KONSOLOSLUK GELİRLERİ 
Madde 25 : YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI 
Madde 26 : BAĞIŞ, HİBE VE YARDIMLAR 
Madde 27 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖDENEKLERİ 
Madde 28 : ÖZEL ÖDENEK VE GELİRLERİN İPTALİ 
Madde 29 : KURUMLARIN HASILATINDAN PAY 
Madde 30 : FONLARIN ÖDENEK VE GELİRLERİ
İKİNCİ KISIM
HAZİNE VE KAMU KURULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLET BORÇLARI
Madde 31 : DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ 
Madde 32 : İÇ BORÇLANMA 
Madde 33 : 2974, 3836 VE 1211 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
Madde 34 : DIŞ BORÇLANMA 
Madde 35 : DIŞ BORÇLARIN İKRAZ, DEVİR VE GARANTİ EDİLMESİ 
Madde 36 : 244 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA BORÇLANMA 
Madde 37 : BORÇ VERME, HİBE VE YARDIM ANLAŞMALARI 
Madde 38 : BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTI PROJESİ KAPSAMINDA AKDEDİLECEK ANLAŞMALAR
İKİNCİ BÖLÜM 
HAZİNE İŞLEMLERİ
Madde 39 : AVANS İŞLEMLERİ 
Madde 40 : ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLERİN HAZİNEYE GEÇİŞİ 
Madde 41 : GERİ VERİLECEK PARALAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
Madde 42 : KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KARLARI 
Madde 43 : KAMU ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİNDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ 
Madde 44 : HAZİNE KEFALETİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK HAKLARI
Madde 45 : KATSAYILAR, YURTDIŞI AYLIKLAR, ÜCRET, SÖZLEŞME ÜCRETİ, EK TAZMİNAT TAVANLARI 
Madde 46 : İKRAMİYE ÖDEMELERİ 
Madde 47 : TAYİN BEDELİ
İKİNCİ  BÖLÜM
İSTİHDAM ESASLARI
Madde 48 : KADROLARIN KULLANIMI 
Madde 49 : SÖZLEŞMELİ PERSONEL 
Madde 50 : İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ VE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 51 : GEÇİCİ GÖREVLENDİRME VE ATANILAN KADRO HAKLARINDAN FAYDALANMA 
Madde 52 : TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER VE TAŞINMAZ MALLARIN GEÇİCİ TEMİNATI 
Madde 53 : PETROLDEN DEVLET HAKKI VE PETROL KANUNU GEREĞİNCE ÖDENECEK KUR FARKLARI 
Madde 54 : KİŞİ BORÇLARI 
Madde 55 : DEVLET HESAPLARINDA YER VERİLMEYECEK VE TERKİN EDİLECEK TUTARLAR 
Madde 56 : SAYMANLIK GÖREV VE SORUMLULUKLARININ DEVRİ 
Madde 57 : SU VE DOĞALGAZ TARİFE BEDELLERİ 
Madde 58 : ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK 
Madde 59 : VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK BAĞLANANLAR İLE 1005 VE 2022 SAYILI KANUNLAR 
                  UYARINCA AYLIK BAĞLANANLARIN GÖSTERGE RAKAMLARI 
Madde 60 : KAMU KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER 
Madde 61 : YURTDIŞI EĞİTİMİ 
Madde 62 : YURTDIŞI TEŞKİLATLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ 
Madde 63 : GEÇİCİ HİZMET KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER 
Madde 64 : AMME ALACAĞINA KARŞILIK KABUL EDİLEBİLECEK GAYRİMENKULLER 
Madde 65 : GAYRİMENKUL SATIŞI VE İDARE GELİRLERİ 
Madde 66 : AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ 
Madde 67 : KAMU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI 
Madde 68 : VERGİ, FON VE PAYLARIN ZAMANINDA YATIRILMASI 
Madde 69 : KISMEN VEYA TAMAMEN UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 
Madde 70 : YÜRÜRLÜK 
Madde 71 : YÜRÜTME