Bütçe Mevzuatı
 
 
KATMA BÜTÇELİ 1999 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 29/06/1999
KANUN NO : 4395
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/07/1999
RESMİ G. NO : 23748
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI 
Madde   2 : BAĞLI CETVELLER
İKİNCİ KISIM
İDARELERE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Madde   3 : TARIM REFORMU UYGULANMASI İLE İLGİLİ DAVALARIN TAKİBİ 
Madde   4 : ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN İŞLEMLER 
Madde   5 : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM İŞLERİ İÇİN GELECEK YILA GEÇİCİ 
                   YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİ 
Madde   6 : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
Madde   7 : TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
Madde   8 : HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİYLE İLGİLİ İŞLEMLER 
Madde   9 : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
Madde 10 : ÜNİVERSİTE ÖDENEKLERİNİN TOPLU OLARAK KULLANDIRILMASI 
Madde 11 : ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROJESİ 
Madde 12 : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ KISIM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 13 : GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULAMASI 
Madde 14 : YÜRÜRLÜK  
Madde 15 : YÜRÜTME