Bütçe Mevzuatı
 
 
1997 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 29/06/1999
KANUN NO : 4396
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/07/1999
RESMİ G. NO : 23748
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : GİDER BÜTÇESİ
Madde   2 : GELİR BÜTÇESİ
Madde   3 : DENGE
Madde   4 : TAMAMLAYICI ÖDENEK
Madde   5 : DEVREDİLEN ÖDENEK
Madde   6 : İPTAL EDİLEN ÖDENEK
Madde   7 : YÜRÜRLÜK
Madde   8 : YÜRÜTME