Milletlerarası Sözleşmeler  
İZMİR ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)'nın temel hukuki belgesi olan ve 14 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de yapılan EİT Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısında imzalanan "İzmir Antlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.