Milletlerarası Sözleşmeler  
 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- 15 Mart 1995 tarihinde İslamabad'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Üçüncü Zirvesi'nde imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Transit Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.