Milletlerarası Sözleşmeler  
 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ULUSAL TEMSİLCİLER VE ULUSLARARASI PERSONELİN YASAL STATÜSÜNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 07/07/1999
KANUN NO : 4400
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/07/1999
RESMİ G. NO : 23751
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 : 
SÖZLEŞME METNİ