Milletlerarası Sözleşmeler  
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ULUSAL TEMSİLCİLER VE ULUSLARARASI PERSONELİN YASAL STATÜSÜNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


            Madde 1.- 14 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de imzalanan "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.