Milletlerarası Sözleşmeler  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UKRAYNA ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 07/07/1999
KANUN NO : 4403
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/07/1999
RESMİ G. NO : 23751
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 : 
SÖZLEŞME METNİ