Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UKRAYNA ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- 21 Mayıs 1998 tarihinde Kiev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.