Milletlerarası Sözleşmeler  
 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ANASÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDAKİ BELGENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 08/07/1999
KANUN NO : 4405
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/07/1999
RESMİ G. NO : 23751
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 : 
SÖZLEŞME METNİ