Bakanlıklar Mevzuatı  
 
DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 23/07/1999
KANUN NO : 4416
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/07/1999
RESMİ G. NO : 23770
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :