Askeri Emniyet Mevzuatı  
 
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİ HAKKINDA KANUNA BİR MADDE EKLENMESİNE VE BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 23/07/1999
KANUN NO : 4417
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/07/1999
RESMİ G. NO : 23770
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :  
Madde  4 :