Askeri ve Emniyet Mevzuatı
 
 
ASKERLİK KANUNU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE ASKERLİK KANUNUNA ÜÇ GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 23/07/1999
KANUN NO : 4418
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/07/1999
RESMİ G. NO : 23770
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :  
Madde  4 :  
Madde  5 :  
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 :