Milletlerarası Anlaşma  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİ KURULMASI VE BU MERKEZLERİN FAALİYETİ HAKKINDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 23/07/1999
KANUN NO : 4420
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/07/1999
RESMİ G. NO : 23766
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 : 
ANLAŞMA METNİ