Milletlerarası Alaşmalar  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSRAİL DEVLETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ALANI ANLAŞMASI VE İLGİLİ NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 30/07/1999
KANUN NO : 4425
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/08/1999
RESMİ G. NO : 23777
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :