Milletlerarası Alaşmalar  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KÜBA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 30/07/1999
KANUN NO : 4427
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/08/1999
RESMİ G. NO : 23777
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 : 
ANLAŞMA METNİ