Milletlerarası Alaşmalar  
 
DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI ANASÖZLEŞMESİNİN 24 VE 25 İNCİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 05/08/1999
KANUN NO : 4441
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/08/1999
RESMİ G. NO : 23780
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 : 
ANLAŞMA METNİ