İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 
(SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER  BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA  ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İŞ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ, İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMASI, ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
 
I. BÖLÜM
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 1 :  
Madde 2  
Madde 3 : 
Madde 4 : 
Madde 5 : 
Madde 6 : 
Madde 7 : 
Madde 8 : 
Madde 9 :  
Madde 10 :  
Madde 11 :  
Madde 12 :  
Madde 13 :  
Madde 14 :  
Madde 15 :  
Madde 16 :  
Madde 17 : 
II. BÖLÜM
TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 18 :  
Madde 19 :  
Madde 20 :  
Madde 21 :  
Madde 22 : 
III. BÖLÜM
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 23 :  
Madde 24 :  
Madde 25 :  
Madde 26 :  
IV. BÖLÜM
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 27 :  
Madde 28 :  
Madde 29 :  
Madde 30 :  
Madde 31 :  
Madde 32 :  
Madde 33 :  
Madde 34 :  
Madde 35 :  
Madde 36 :  
Madde 37 :  
Madde 38 :  
Madde 39 :  
V. BÖLÜM
TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Madde 40 :  
Madde 41 : 
Madde 42 :  
Madde 43 :  
Madde 44 :  
VI. BÖLÜM
İŞ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
Madde 45 : 
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 : İŞSİZLİK SİGORTASININ AMAÇ VE KAPSAMI İLE YETKİLİ, GÖREVLİ VE SORUMLU 
                  KURULUŞLAR  
Madde 47 : İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ TANIMLAR 
Madde 48 : İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  
Madde 49 : İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ İLE SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
Madde 50 : İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN; MİKTARI, ÖDEME SÜRELERİ VE ZAMANI İLE SAĞLIK PRİMLERİ VE 
                  GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK DURUMU 
Madde 51 : İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMANIN ŞARTLARI 
Madde 52 : İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ NEDENLER 
Madde 53 : FONUN KURULUŞU, YÖNETİMİ, DENETİMİ, GELİRLERİ, GİDERLERİ İLE MAL VE  
                  ALACAKLARININ TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER 
Madde 54 : İDARİ PARA CEZALARI İLE İDARİ İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZLAR 
Madde 55 : YÖNETMELİK 
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER 
Madde 56 : 
IX. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER 
Madde 57 :  
Madde 58 :  
Madde 59 :  
Madde 60 :  
Madde 61 : 
X. BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 62 : KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Madde 63 : YÜRÜRLÜK  
Madde 64 :YÜRÜTME