Mevzuat
 
 
KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 26/08/1999
KANUN NO : 4451
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/08/1999
RESMİ G. NO : 23801
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :