Milletlerarası Sözşelmeler
 
KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
            Madde 1.- 11 Haziran 1985 tarihli ve 3232 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)"nin 20 nci maddesinin 1 inci paragrafında yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.