Mevzuat
 
 
DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 27/08/1999
KANUN NO : 4452
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/08/1999
RESMİ G. NO : 23801
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : AMAÇ 
Madde  2 : KAPSAM 
Madde  3 : İLKELER 
Madde  4 : YETKİ SÜRESİ 
Madde  5 : 
Madde  6 :