Mevzuat
 
 
BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 28/08/1999
KANUN NO : 4454
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/09/1999
RESMİ G. NO : 23805
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ
Madde  2 : ERTELENMENİN SONUÇLARI
Madde  3 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde  4 : YÜRÜRLÜK 
Madde  5 : YÜRÜTME