Mevzuat
 
 
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 
  
KABUL TARİHİ : 28/08/1999
KANUN NO : 4455
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/09/1999
RESMİ G. NO : 23805
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :
Madde  2 :  
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 :