Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN (27.11.1975 TARİHLİ VE 13 SAYILI "DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI KURULUŞUNA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME", 14.11.1983 TARİHLİ VE 165 SAYILI "DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME", 15.7.1988 TARİHLİ VE 329 SAYILI "DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME" İLE 12.2.1990 TARİHLİ VE 401 SAYILI "TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME"LERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN) 

 
KABUL TARİHİ : 14.10.1999
KANUN NO : 4456
 
RESMİG.TARİHİ : 17.10.1999
RESMİ G. NO : 23849
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
KURULUŞ VE HUKUKİ BÜNYE
Madde   1 : HUKUKİ BÜNYE
Madde   2 : KISALTMALAR
Madde   3 : BANKANIN AMACI VE FAALİYET KONULARI
İKİNCİ KISIM
MALİ HÜKÜMLER
Madde   4 : KAYNAKLAR
Madde   5 : YATIRIM FONU VE ORTAKLIĞI
Madde   6 : SERMAYE
Madde   7 : MENKUL KIYMET ÇIKARMA YETKİSİ
Madde   8 : KAYNAKLARIN KULLANILIŞI
Madde   9 : HESAP DÖNEMİ VE İŞ PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ KISIM
BANKANIN ORGANLARI
Madde 10 : GENEL KURUL
Madde 11 : YÖNETİM KURULU
Madde 12 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 13 : GENEL MÜDÜR
Madde 14 : GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
Madde 15 : BANKA PERSONELİ
Madde 16 : DENETİM KURULU
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 17 : İSTİSNALAR, HAK VE İMTİYAZLAR
Madde 18 : KARIN DAĞITIMI
Madde 19 : GENEL KURULDA OY KULLANMA
Madde 20 : BANKANIN MAL VE BELGELERİ
Madde 21 : İŞTİRAKLER
Madde 22 : GÖZETİM VE DENETİM
Madde 23 : DİĞER HÜKÜMLER
Madde 24 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 25 : YÜRÜRLÜK
Madde 26 : YÜRÜTME