Bakanlıklar Mevzuatı  
 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 27/10/1999
KANUN NO : 4457
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/11/1999
RESMİ G. NO : 23866
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde  1 : KURULUŞ AMACI
Madde  2 : TANIMLAR
Madde  3 : KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  4 : ORGANLAR
Madde  5 : GENEL KURUL
Madde  6 : GENEL KURULUN TOPLANTI USUL VE ESASLARI
Madde  7 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  8 : YÖNETİM KURULU
Madde  9 : YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI USUL VE ESASLARI
Madde 10 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11 : DENETİM KURULU
Madde 12 : GENEL SEKRETER
Madde 13 : GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
Madde 14 : ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde 15 : ÜRÜN/HİZMET AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI
Madde 16 : LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI
Madde 17 : SİSTEM AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI
Madde 18 : PERSONEL AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI
Madde 19 : ŞİKAYET VE İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME, DANIŞMA VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ
Madde 20 : PERSONEL VE NİTELİKLERİ
Madde 21 : KURUMUN GELİRLERİ
Madde 22 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 23 : YÖNETMELİKLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 :
Madde 24 : YÜRÜRLÜK
Madde 25 : YÜRÜTME