Gümrük Mevzuatı  

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ÇÖKÜŞ BELGELERİ

(MONDROS BIRAKIŞMASI,
SEVR ANDLAŞMASI, İLGİLİ BELGELER)


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 409


ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ - ANKARA . 1977