Milletlerarası Sözleşmeler  
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


          Madde 1.- Hükümetimiz adına 21.1.1998 tarihinde Lahey'de imzalanan "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme"nin, 26 ncı maddesinin 3 üncü paragrafına "Türkiye Cumhuriyeti, mahkeme masraflarından veya kanuni danışman ve müşavirlerin katılımından doğan masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan masrafları üstlenmemektedir" şeklinde çekince konularak onaylanması uygun bulunmuştur.

           Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.