Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 03/11/1999
KANUN NO : 4463
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/11/1999
RESMİ G. NO : 23873
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ