Milletlerarası Sözleşmeler  
 

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI BEŞİNCİ EK PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DİAR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 04/11/1999
KANUN NO : 4473
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/11/1999
RESMİ G. NO : 23873
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ