Milletlerarası Sözleşmeler  
UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLATI ANLAŞMASI VE UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLATI İŞLETME ANLAŞMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT)'nın 29 Ağustos - 1 Eylül 1995 tarihlerinde Kopenhag'da gerçekleştirilen 20 nci Taraflar Kurulu toplantısında INTELSAT Anlaşması'nda ve adı geçen Teşkilatın 4 Nisan 1995 tarihinde Singapur'da gerçekleştirilen 25 inci İmzacılar Kurulu toplantısında INTELSAT İşletme Anlaşması'nda yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.