4476sk  
UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLATI İŞLETME ANLAŞMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1.- Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT)'nın 16-17 Nisan 1996 tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilen 26 ncı İmzacılar Kurulu toplantısında Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) İşletme Anlaşması'nda yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.