Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE ÖDÜNÇ TOHUMLUK VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 11/11/1999
KANUN NO : 4478
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/11/1999
RESMİ G. NO : 23876
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :